Ψηφιακή Μαστογραφία

Lorad Hologic

Το διαγνωστικό κέντρο Βενιζέλειο, διαθέτει υπερσύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο. Η ψηφιακή μαστογραφία υπερτερεί της κλασσικής διότι μας παρέχει:

1. Aκριβέστερη διάγνωση. Η καλύτερη ποιότητα και η δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας επιτρέπουν την πιο λεπτομερή μελέτη. Ο LORAD/HOLOGIC SELENIA ψηφιακός μαστογράφος που χρησιμοποιείται στο κέντρο μας προσφέρει κορυφαία ποιότητα εικόνας με υψηλή ευκρίνεια και αντίθεση.

2. Αισθητά χαμηλότερη δόση έως και 80% (ανάλογα με τον ασθενή).

3. Μείωση των επαναλήψεων. Δυνατότητα εντοπιστικής μεγέθυνσης, αλλαγής φωτεινότητας και αντίθεσης.

4. Ταχύτεροι χρόνοι εξέτασης. Παρακάμπτεται η χρονοβόρα εμφάνιση των films.

5. Αρχειοθέτηση εξετάσεων σε ηλεκτρονική – ψηφιακή μορφή.

6. Επιπλέον, ο ψηφιακός μαστογράφος του κέντρου μας, λόγω των μεγάλων διαστάσεων της περιοχής απεικόνισης, επιτρέπει μόνο μία λήψη, ακόμα και σε μεγάλους μαστούς.

Είμαστε σίγουροι, ότι ο συνδυασμός ψηφιακής μαστογραφίας, τελευταίας γενιάς υπερήχων που διαθέτει το κέντρο μας και άρτια εκπαιδευμένου ιατρικού προσωπικού, δίνει την δυνατότητα για ολοκληρωμένη πρόληψη και παρακολούθηση των παθήσεων του μαστού.