Κυτταρολογικό Τμήμα

Page3 Img2

Το Κυτταρολογικό τμήμα του Βενιζελείου βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτηρίου μας και πραγματοποιούνται οι ακόλουθες σημαντικές εξετάσεις:

- Test Παπανικολάου (test – Pap). Απαραίτητη εξέταση για κάθε γυναίκα.

- Κυτταρολογικές εξετάσεις Βιολογικών Υγρών (πτύελα, ούρα, αρθρικό υγρό κλπ).

- Βιοψία θυρεοειδούς δια λεπτής βελόνης (FNA).

Για μέγιστη ακρίβεια και επάρκεια υλικού γίνεται με υπερηχογραφικό έλεγχο και ταυτόχρονη παρουσία ακτινολόγου – κυτταρολόγου.

- Thin Prep Test Pap

Είναι μία καινούρια μέθοδος (κυτταρολογία υγρής φάσης), η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των κυττάρων που λαμβάνονται από τον τράχηλο.
 Το δείγμα λαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο όπως στο απλό ΤΕST-PAP, αλλά με ένα ειδικό βουρτσάκι. Η εξέταση και η διάγνωση του δείγματος από τον κυτταρολόγο είναι πιο εύκολη και πιο αξιόπιστη.
 Υπολογίζεται πως η ακρίβεια στη διάγνωση μπορεί να αυξηθεί μέχρι 25%. Αυτό μας δίνει συνολική ακρίβεια της εξέτασης περίπου 90%!
Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου: Ύστερα απο τη λήψη, το υγρό επεξεργάζεται και μέσω ειδικού φίλτρου γίνεται η επίστρωση της αντικειμενοφόρου πλάκας. Με αυτό το τρόπο, η εξέταση και η διάγνωση του δείγματος από τον κυτταρολόγο είναι πιο εύκολη και πιο αξιόπιστη γιατί τα κύτταρα δημιουργούν μια στιβάδα και δεν αλληλοκαλύπτονται. Στατιστικά η ακρίβεια στη διάγνωση μπορεί να αυξηθεί μέχρι 25% μειώνοντας τις ανακριβείς διαγνώσεις και παίζοντας σημαντικό ρόλο ειδικά σε περιπτώσεις παρακολούθησης προηγούμενων βλαβών του τραχήλου. Επίσης στο υλικό που λαμβάνεται από τον τράχηλο της μήτρας και που προορίζεται για εξετάσεις με κυτταρολογία υγρής φάσης (thin prep) μπορεί ταυτόχρονα να πραγματοποιηθεί ανίχνευση και τυποποίηση των στελεχών του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων, εξέταση για χλαμύδια και άλλους λοιμογόνους παραγόντες (π.χ. μυκόπλασμα, ουρεάπλασμα, HSV κ.α).