Βιοπαθολογικό Τμήμα

Page3 Img3

Ο σύγχρονος εξοπλισμός του εργαστηρίου μας και η ύπαρξη εξειδικευμένων επιστημόνων επιτρέπει την εκτέλεση όλων των εξετάσεων που απαιτεί σήμερα η Ιατρική.

Σκοπός μας είναι το αξιόπιστο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε να αποτελέσει άριστο εργαλείο στα χέρια του κλινικού Ιατρού. Για το λόγο αυτό το αποτέλεσμα ελέγχεται με βάση το ιστορικό του εξεταζόμενου και πάντοτε από δύο ιατρούς. Σε μια μεγάλη γκάμα εξετάσεων υπάρχει δυνατότητα για αυθημερόν αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του κέντρου μας ή να ρωτήσετε τον ιατρό μας.

Στον 1ο όροφο του κέντρου μας στο βιοπαθολογικό τμήμα πραγματοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι:

Μικροβιολογικό, Ορμονολογικό, Βιοχημικό, Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Αλλεργιολογικό, Νεοπλασματικοί δείκτες, Επίπεδα Φαρμάκων, Ανίχνευση τοξικών ουσιών, Προγεννητικός Έλεγχος, Μοριακή Βιολογία (PCR).

Στόχος μας είναι το αξιόπιστο αποτέλεσμα, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την έγκαιρη και ορθή διάγνωση-αξιολόγηση!