Χώρος αναμονής 2ου ορόφου. Διακρίνεται η γραμματεία στη δεξιά πλευρά της φωτογραφίας.