Χώρος αναμονής 1ου ορόφου. Διακρίνεται η γραμματεία στη δεξιά πλευρά της φωτογραφίας.