Χώρος αναμονής 1ου ορόφου. Διακρίνεται το καρδιολογικό τμήμα.