Χώρος αναμονής 1ου ορόφου. Στο βάθος διακρίνονται οι χώροι αιμοληψίας.