Ψηφιακός ορθοπαντογράφος, για την εκτέλεση πανοραμικών και κεφαλομετρικών ακτινογραφιών.