Αιματολογικός αναλυτής της Siemens Με υψηλή επαναληψιμότητα και ακρίβεια στην μέτρηση.