Μαράντη Γεωργία

Διευθύνουσα Σύμβουλος διαγνωστικού κέντρου Βενιζέλειο.