Κωνσταντίνου Ξενοφώντας

Ιατρός Καρδιολόγος

Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το διάστημα 1991 - 1998. Αποφοίτησε από τη στρατιωτικη σχολή αξιωματικών Σωμάτων Ιατρικό τμήμα. Έλαβε την ειδικότητα του καρδιολόγου τον Ιούλιο του 2012.