Μπαλτατζή Ροζαλία

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων