Καρακούλια Μαρία

Ιατρός Ακτινολόγος, Υπεύθυνη τμήματος μαστού.

Τα έτη 1979 - 1980 φοίτησε στην ιατρική Σχολής στην Κατάνια της Ιταλίας. Κατά τα έτη 1980 - 1986 σπούδασε ιατρική στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε την ειδικότητα στην ακτινοδιαγνωστική στο νοσοκομείο Μεταξά. Έκτοτε έχει εργαστεί σε μεγάλα νοσοκομείο και ιδιωτικά κέντρα έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία. Εξειδίκευση στο τμήμα του μαστού.