Έμπειρο και φιλικό επιστημονικό προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο σε κάθε νέα τεχνολογία.

Μαράντη Γεωργία

Διευθύνουσα Σύμβουλος διαγνωστικού κέντρου Βενιζέλειο.

Κούτση Παναγιώτα

Τεχνολόγος - Ακτινολόγος

Κολιόπουλος Αναστάσιος

Υπεύθυνος επικοινωνίας - Δημοσίων σχέσεων

Φωστήρα Εβίτα

Ιατρός Βιοπαθολόγος. Επιστημονικά υπεύθυνη του Βιοπαθολογικού τμήματος.

Σταματόπουλος Σταμάτης

Τεχνολόγος - Ακτινολόγος

Καλοκύρης Κωσταντίνος

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Μανουκιάν Χριστίνα

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Συριανού Πολυξένη

Γραμματεία

Ματσιακά Γεωργία

Λογιστήριο Βενιζελείου

Παλαχαντσίδου Χριστίνα

Παρασκευάστρια

Μουστάκη Κυριακή

Γραμματεία

Παούρη Άννα

Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων 

Αλατά Αργυρούλα

Γραμματεία

Παρασκευοπούλου Ειρήνη

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Μαντζιούτα Μαρία

Γραμματεία

Μανδάλη Στέλλα

Παρασκευάστρια

Περγάμαλη Μαρία

Γραμματεία

Μπαλτατζή Ροζαλία

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Πανάκη Χριστίνα

Γραμματεία

Αχιλλεύς Άγγελος

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Στεργίου Άννα

Γραμματεία

Αμπατζόγλου Βασίλειος

Βιολόγος

Νίκου Ζωή

Υπεύθυνη Γραμματείας