Πακέτο εξετάσεων

Πακέτο εξετάσεων για του μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο:

Βασικό check-up

Γεν. Αίματος, Γεν. Ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο , Ουρία,
Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια,
HDL - LDL, SGOT - SGPT - γGT, Κάλιο , Νάτριο,
Ολικά Λευκώματα, Χολερυθρίνη, TSH, Σίδηρος

Συνολικό κόστος των παραπάνω εξετάσεων: 55 ευρώ

Βασικός έλεγχος θυρεοειδούς

T3, T4,TSH u/s θυρεοειδούς: 35 ευρώ

Έλεγχος για την γυναίκα

Καλλιέργεια κολπικού υγρού πλήρης
(καλλιέργεια αερόβια/αναερόβια, μύκητες, τριχομονάδες,neisser,μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, χλαμύδια)
Test pap 

Σύνολο κόστους των παραπάνω εξετάσεων: 40 ευρώ

Έλεγχος για τον άντρα

PSA , FREE PSA , u/s κύστης-προστάτη: 40 ευρώ