Εξετάσεις για όλους

Πακέτο εξετάσεων για τον άντρα και την γυναίκα που περιλαμβάνει:

Έλεγχος αναιμίας :

Γενική αίματος, Σίδηρος, Φερριτίνη: 25 €

Έλεγχος Χοληστερίνης : 

Ολική χοληστερίνη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια : 15 €

Έλεγχος Θυρεοειδούς :

T3, T4, TSH : 20 €

Έλεγχος Διαβήτη : 

Σάκχαρο αίματος και Hba1c (Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη) : 12 €

Για την πραγματοποίηση των εξετάσεων εκτός του θυρεοειδούς, χρειάζεται νηστεία τουλάχιστον 8 ωρών. Δεν απαιτείται ραντεβού.