Ρέκκα - Κατσιφή Σοφία

Ιατρός Κυτταρολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κυτταρολογικού τμήματος.

Ιατρός Κυτταρολόγος, τ. Ερευνητής National Institutes of Health NIH, Bethesda MD.Είναι απόφοιτος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ 1992 με ‘’Λίαν Καλώς’’, με ειδίκευση στον Νοσοκομείο Αγ. Σάββας και εκπαίδευση στην Παρακέντηση δια λεπτής βελόνης στο ειδικό τμήμα Παρακεντήσεων 1992-1999. Επιπλέον εκπαίδευση και πιστοποίηση στη Κυτταρολογία Υγρής Φάσης (THIN-PREP) στο ΝΙΗ Bethesda MD, Clinical Investigator NIDCR NIH 2005-2008. Υπεύθυνος εκπαίδευσης  προσωπικού στην Ανοσοϊστοχημεία στο  Oral Infection and Immunity Depart. NIDCR, NIH. Επιστημονικός συνεργάτης-εξωτερικός ερευνητής με πιστοποίηση σε ερευνητικά πρωτόκολλα, επιστημονικές έρευνες της Ρευματολογικής Κλινικής ΝΝΑ . Έχει  11 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και 30 παρουσιάσεις πρωτότυπων προφορικών ανακοινώσεων και poster σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια.