Κουκουβού Παρασκευή

Ιατρός Ακτινολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος.

Σπούδασε στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Πατρών. Έλαβε ειδικότητα στην ακτινοδιαγνωστική. Εργάστηκε στο 7ο θεραπευτήριο του ΙΚΑ στα πατήσια. Συμμετείχε σε συγγραφή βιβλίου με τίτλο: Εξελίξεις στην Χειρουργική.